Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Kronik Ağrı Sendromları

Reyhan Çeliker 1
1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Ağrı hastaların tıbbi yardım aramasına neden olan başlıca yakınmalardan birisidir. Etkilenen dokuda beklenen veya kabul edilebilir iyileşme sürecinden sonra devam eden ağrıya kronik ağrı denir. Kronik ağrı sendromunda ağrı ve ağrı davranışları primer hastalık olarak kabul edilir. Kronik ağrı sendromu sık görülen ve tedaviye zayıf yanıt alınan bir problemdir. Kronik ağrı sendromunun patofizyolojisi kompleks ve multifaktoriyeldir. Her yıl milyonlarca insanda kronik ağrı nedeniyle total veya parsiyel dizabilite gelişir. Kronik ağrı sendromunun 6 D belirtisi, ilaç bağımlılığı, fonksiyonel kayıp, kullanmamaya bağlı kuvvet kaybı, depresyon, dizabilite ve uyku bozukluğudur. Kas-iskelet sisteminin detaylı muayenesi önemlidir. Kronik ağrılı hastanın değerlendirilmesinde ağrı ölçümlerinden yararlanılır. Psikolojik ve fonksiyonel değerlendirmeye yer verilmelidir. Dizabilite genellikle objektif bulgular ve yetersizlik ile uyumlu değildir. Kronik ağrı sendromunda tanısal testlerin seçiminde çok dikkatli olunmalı, böylece gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Kronik ağrı sendromu tedavisi komplekstir ve en iyi multidisipliner yaklaşım ile tedavi edilir. Hasta ve ailesi kronik ağrının multifaktoriyel özelliği konusunda eğitilmelidir. Tedavinin hedefleri gerçekçi olmalı ve normal fonksiyonların restore edilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, ilaç kullanımının azaltılması ve kronik semptomların tekrarının önlenmesi üzerine odaklanmalıdır. 

Keywords : Kronik ağrı, tanım, sınıflama, değerlendirme