Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Bronkojenik Karsinomaya Bağlı Hipertrofik Osteoartropati: Bir Vaka Sunumu

Börteçine N. Arslan; 1 ,İlyas Tutar 1 ,Nilnur Konuralp 1 ,Fatma D. Meydan Ocak 1 ,Mehmet Hayri Özgüzel 2
1 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Hipertrofik osteoartropati; sıklıkla 4. ve 6. dekad arası erkeklerde simetrik artrit, periostit, parmaklarda çomaklaşma triadıyla seyreden bir hastalıktır. En sık sebebi bronkojenik karsinomadır. Diğer romatolojik hastalıklarla sıklıkla karışması ve altta yatan hastalığın tanısını geciktirmesi bakımından hipertrofik osteoartropati akılda tutulması gereken bir konudur. Bizim olgumuzda 47 yaşında erkek hasta her iki diz ve ayak bileğindeki ağrı ve şişlik yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Kliniğimize başvurmadan önce romatolojik yönden tetkikler yapılmış ve tedaviler uygulanmıştı. Muayenesinde çomak parmak ve her iki diz ve ayak bileğinde şişlik mevcuttu. Çekilen akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisi sonrasında düzensiz konturlu sağ üst lob lokalizasyonlu kitle tespit edildi. Primer akciğer kanseri teşhis edilerek, romatolojik şikayetleriyle ilgili olarak hipertrofik osteoartropati tanısı konuldu. Sağ torakotomi ve üst lobektomi uygulanan hastanın cerrahi sonrasında romatolojik şikayetlerinde gerileme gözlendi. Hipertrofik osteoartropati konusuna dikkati çekmek amacıyla bu vakayı sunmayı uygun gördük. 

Keywords : Hipertrofik osteoartropati, pulmoner osteoartropati, çomak parmak