Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı

Emine Süreyya Ergin 1 ,Sibel Kibar 2
1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.09475

Son 50 yılda romatoid artrit (RA) prevalansı giderek azalırken, hastalığın başlangıç yaşı gün geçtikçe yükselmektedir. Bu nedenle de RA’nın ileri yaşın hastalığı haline geldiği düşünülmektedir. İleri yaşta enflamatuvar artritler içerisinde RA’nın çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Ancak yaşlı başlangıçlı romatoid artritte (YBRA), genç yaşa göre laboratuvar bulgularının yetersizliği, klinik tablonun farklı özelliklerinin bulunması, RA tanısı konulmasını güçleştirmektedir. İleri yaşta malign hastalıkların ve buna bağlı gelişebilecek paraneoplastik artritlerin görülme sıklığı artar. İleri yaş başlangıçlı artritlerde paraneoplastik artritler için yaygın kabul görmüş bir ayırıcı tanı algoritmasının olmaması da önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu derlemede YBRA’nın epidemiyolojik, klinik ve radyolojik özellikleri, laboratuvar bulguları ve diğer ileri yaşta görülebilecek artrit tablolarından ayırıcı tanısı tartışılırken, ileri yaşta RA’nın tedavisindeki zorluklar ve son yıllarda bildirilmiş öncelikli tedavi seçenekleri sunulmuştur. 

Keywords : Romatoid artrit, yaşlı başlangıç, genç başlangıç, ayırıcı tanı