Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Kadınlarda Tibiofemoral Eklem Osteoartriti ile Olası Risk Faktörleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Taciser Kaya 1 ,Sevtap Avcı 2 ,Didem Özsüer 3 ,Alev Gürgan 3
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
3 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Amaç: Bu çalışmada kadınlarda diz osteoartriti ile çeşitli olası etyolojik faktörlerin ilişkisi araştırıldı. 
 

Gereç ve Yöntem: Kellgren Lawrence yöntemine göre evre II-IV diz osteoartritli 79 hasta ile yaş, cinsiyet uyumlu 77 kontrol birey karşılaştırıldı. Görüşmede sigara içme, diz travması, hormon replasman tedavisi, hipertansiyon, tip II diabet öyküsü ve ağır kaldırma, diz çökme/çömelme, yürüme, merdiven çıkma, araba kullanma sıklığı sorgulandı. Boy, kilo, vücut kitle indeksi ölçüldü, Heberden nodülü için el bakısı yapıldı. 
 

Bulgular: Ağır kaldırma, diz çökme/çömelme, diz travması ve Heberden nodülü sıklığı lojistik regresyon analizine göre hasta grubunda daha fazlaydı [Odd oranları ve %95 güvenlik aralığı sırasıyla; 4,78 (2,15-10,65), 2,63 (1,17-5,91), 5,38 (1,05-27,49), 2,25 (1,01-5,03)]. Ancak hormon replasman tedavisi, sigara içme, yürüme ve merdiven çıkma ile diz osteoartriti arasında ilişki bulunmadı. 
 

Sonuç: Sonuç olarak yüksek vücut kitle indeksi, ağır kaldırma, diz çökme/çömelme ve diz travmasının diz osteoartriti için risk oluşturduğu, Heberden nodülü bulunan olgularda diz osteoartriti gelişme olasılığının yüksek olduğu kanısına varıldı. 

Keywords : Diz osteoartriti, risk faktörleri.