Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Bir Otomotiv Fabrikasında Kas-İskelet Sorunları ve İstirahat Raporu Alanlara Verilen Ergonomi ve Egzersiz Eğitimi Sonuçları

Ferdi Tanır 1 ,Rengin Güzel 2 ,Halim İşsever 3 ,Ulviye Çalışkan Polat 4
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4 Temsa Otomotiv Fabrikası, Adana, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.28482

Amaç: Bir otomotiv fabrikası çalışanlarında, kas-iskelet sistemi sorunlarının sıklığının araştırılması ve bu sorunlara bağlı rapor kullanan çalışanlara verilen egzersiz ve ergonomi eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesidir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışanlar Nordic Kas-İskelet Sistemi Anketini de içeren ayrıntılı bir sorgulama ile taranmıştır. Son 12 ay içinde kas iskelet sistemi hastalığına (KİSH) bağlı olarak istirahat raporu kullananlar eğitim programına alınmıştır. Bel ağrıları, boyun ve üst ekstremite ağrıları ve ofis ergonomisi eğitimi küçük gruplara interaktif sunumlarla anlatım ve egzersiz materyalleri ile uygulama şeklinde yapılmıştır. Katılımcılara eğitim öncesi ve 6 ay sonrasında “öz değerlendirme ağrı ölçeği” uygulanmıştır.

 

Bulgular: Anket, 680 çalışana uygulanmıştır. Bu kişilerin %44’ü, KİSH’in işlerini yapmayı etkilediğini ve %3’ü bu nedenle iş yerindeki görevinin değiştirildiğini bildirmiştir. Mavi yakalılarda; bel ağrısı, beyaz yakalılarda ise boyun ağrısı daha fazladır. Yetmiş kişi (%10,3) KİSH nedeniyle rapor almıştır. Eğitim sonrasında hem mavi yakalı çalışanlarda (p<0,001) hem de beyaz yakalılarda (p=0,008) ağrı skorları azalması anlamlıdır. Ancak gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıştır (p=0,99).

 

Sonuç: İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturma çalışmaları yapan bir işletmede bile kas-iskelet sistemi sorunları sıktır. Her işletme, korunma için gerekli önlemleri almalıdır. 

Keywords : İş sağlığı, kas-iskelet sistemi hastalığı, ergonomi, otomotiv