Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Nörojenik Mesanede Konservatif Yaklaşımlar

Kamil Yazıcıoğlu 1
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara

Mesanenin getirici götürücü liflerindeki hasara veya santral sinir sistemi ile olan bağlantısının bozulmasına bağlı olarak nörojenik mesane tablosu gelişir. Bu makalede esas olarak spinal kord yaralanmasına bağlı nörojenik mesanenin konservatif tedavi yöntemlerinden bahsedilecektir. En eski kateterizasyon yöntemi olan daimi kateterizasyonun yüksek orandaki komplikasyonlarından kaçınmak için temiz aralıklı kateterizasyon önerilmektedir. Öte yandan hastalar da katetersiz olarak spontan/refleks işeme eğilimi içerisindedir. Hangi yöntem seçilirse seçilsin nörojenik mesane tedavisinde esas olan hastanın eğitimi ve özdisiplinidir. 

Keywords : Nörojen mesane, daimi kateterizasyon, temiz aralıklı kateterizasyon, refleks işeme.