Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Nöropatik Ağrı ve Fizyopatolojik Mekanizmalar

Ender Berker 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Nöropatik ağrı nöronal ağrı iletim sisteminde periferik ve santral lezyonlarla ortaya çıkan, genellikle analjeziklere yanıt vermeyen karmaşık bir ağrı sendromudur. Nöropatik ağrı sendromları heterojendir ve tek bir etiyoloji veya patolojik mekanizma ile açıklanamazlar. Nöropatik ağrı sendromlarının tanısında ağrının nöroanatomik yayılımı, periferik sinir, sinir kökü, pleksus veya santral yolların tutulumu ile ilişkili duyusal disfonksiyonun varlığı, mikst sinir travmalarında zayıflık, kas atrofisi, derin tendon reflekslerinin kaybı gibi semptom ve bulguların tanınması önemlidir. Nöropatik ağrı gelişiminde pek çok mekanizma sorumlu olabilir. Bu nedenle hastalarda semptomların giderilmesinden çok, etkili olan mekanizmaların anlaşılması ve onlara yönelik tedavi ajanlarının kullanılması ile bu çok kompleks ağrı sendromunun tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bu derlemede nöropatik ağrının kliniği ve patofizyolojik mekanizmaları üzerinde durulacaktır. 

Keywords : Nöropatik ağrı, patofizyoloji.