Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Progresif Seyirli Primer Omurga Kist Hidatiği: Olgu Sunumu

Tuğba Atan 1 ,Özden Özyemişçi Taşkıran 1 ,Feride Göğüş 1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.35761

Kist hidatik, başlıca karaciğer ve akciğer olmak üzere vücudun diğer tüm organ ve dokularını da tutabilen parazitik bir hastalıktır. Kemik tutulumu oldukça nadir görülmekte olup, bunların yaklaşık yarısında omurga tutulumu vardır. Bu olgu sunumunda cerrahi ve medikal tedaviye dirençli primer omurga kist hidatiği nedeniyle ilerleyici parapleji tablosu gelişen bir olgu sunulmaktadır.

Keywords : Primer omurga kist hidatiği, parapleji, nüks, rehabilitasyo