Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Plateletten Zengin Plazma Uygulamaları

Bilge Yılmaz 1 ,Serdar Kesikburun 2
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.78700

Plateletten zengin plazma (platelet rich plasma - PRP), doku iyileşmesini arttırıcı etkisiyle başlıca maksillofasiyal ve kardiyovasküler cerrahi olmak üzere yaklaşık 20 senedir tıpta kullanılmakta olup, son dönemlerde kas iskelet sistemi yaralanmaları tedavisinde de uygulanmaya başlanmıştır. Plateletlerin içerdiği büyüme faktörleri ve biyoaktif proteinler iyileşme sürecinde önemli role sahiptirler. Yüksek konsantrasyonlu otolog platelet enjeksiyon greftleri ile kronik, iyileşmeyen kemik ve yumuşak doku yaralanmalarında iyileşmenin stimüle edilmesi sağlanmaktadır. Kronik entezopatilerde, inflamatuvar bir yanıttan ziyade, tamir mekanizmalarında yetersizlik olduğu gösterilmiştir. Uzun dönem sonuçları konusunda çekinceler bulunan antiinflamatuvar tedaviler yerine kullanılan PRP enjeksiyonları ile doğal iyileşmeyi arttırarak kalıcı tedavi amaçlanmaktadır. PRP, dirençli entezopati vakalarında cerrahi öncesi bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bu derlemede, PRP’nin temel prensipleri ve kas iskelet sistemi hastalıklarında uygulama alanları hakkındaki bilgiler sunulmaktadır.

Keywords : Plateletten zengin plazma, tendinopati, osteoartrit