Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Günümüzde ve Gelecekte Osteoporoz Tedavisi

Dilşad Sindel 1
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.08455

Osteoporoz, ülkelerin nüfuslarının yaşlanması ile giderek artan önemli bir sağlık problemidir. Osteoporozun tedavisinde, günümüzde ve gelecekte primer amaç kırıkların önlenmesidir. Osteoporotik kırıkların önlenmesinde antirezorbtif ve anabolik ajanlar olmak üzere geniş bir aralıkta ilaç grubu vardır. Nanoteknolojik ve farmakogenetik alandaki çalışmalarla osteoporozda tanı ve tedavi hızla gelişmektedir. Yeni tedavi seçenekleri, modelleri ve stratejilerinin amacı, kemik formasyonunu arttırmak ve aşırı kemik rezorbsiyonunu önlenmektir. Medikal tedavinin yanısıra kullanılan fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle orantılı olarak hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynamaya devam edecektir.

Keywords : Osteoporoz, tedavi, antirezorptif ajanlar, anabolik ajanlar, fizik tedavi modaliteleri, rehabilitasyo