Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Subclinical Celiac Disease Presented with Postpartum Low Back Pain Case Report

Süleyman Baldane 1 ,Süleyman İpekçi 1 ,Fatih Şahin 2 ,Emine Gül Baldane 3 ,Pınar Karabağlı 4 ,Levent Kebapcılar 1
1 Department of Endocrinology and Metabolism, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2 Department of Internal Medicine, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
3 Clinic of Neurology, Konya Meram Training and Research Hospital, Konya, Turkey
4 Department of Pathology, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.95666

A 35-year-old woman was admitted with severe low back pain. The patient, who gave birth 5 months ago, was then breastfeeding and presented with postpartum low back pain with increasing severity. Her laboratory results revealed anemia, hypocalcemia, severe vitamin D deficiency, and increase in alkaline phosphatase (ALP) and parathyroid hormone (PTH) levels. Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) scan demonstrated lumbar vertebral T and Z scores of -5.1 and -4.4, respectively. The serologic tests for celiac disease (CD) to search underlying malabsorption were positive. Histological analysis of the duodenal biopsy specimen revealed results consistent with the diagnosis of CD. However, because of an absence of gastrointestinal complaints, the diagnosis of subclinical CD could have been made when malabsorption resulted in osteoporosis associated with severe vitamin D deficiency. The initiation of vitamin D therapy showed a significant increase after 6 months at the lumbar vertebra T and Z scores of -0.7 and -0.2, respectively.

 


 

Turkish

 

Başlık: Gebelik Sonrası Bel Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Subklinik Çölyak Hastalığı Olgusu

 

Anahtar kelimeler: Kemik mineral dansitesi, çölyak hastalığı, osteoporoz, gebelik

 

Otuz beş yaşında kadın hasta şiddetli bel ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hasta beş ay önce doğum yapmıştı, halen bebeğini emziriyordu ve doğum sonrası başlayan bel ağrısı şikayeti giderek artan şekilde devam etmekteydi. Laboratuvar sonuçlarında anemi, hipokalsemi, ciddi vitamin D eksikliği ve alkalen fosfataz (ALP) ve parathormon (PTH) seviyesinde artış izlendi. Hastanın dual enerji x-ray absorbsiyometri (DXA) sonucunda lomber vertebra T ve Z skoru sırasıyla -5,1 ve -4,4 olarak ölçüldü. Malabsorbsiyon nedenine yönelik çalışılan çölyak hastalığı (ÇH) serolojik testleri pozitif bulundu. Duedonal biyopsi histopatolojik incelemesi ÇH ile uyumlu geldi. Gastrointestinal sistem yakınması olmayan hastaya mevcut bulgularla subklinik ÇH tanısı ve malabsorbsiyon sonucu gelişen ciddi vitamin D eksikliğine bağlı osteoporoz tanısı konuldu. D vitamini tedavisinin altıncı ayında hiçbir şikayeti kalmayan hastanın lomber vertebra T ve Z skorlarının sırasıyla -0,7 ve -0,2 düzeyine gerilediği görüldü.

Keywords : Bone mineral density, celiac disease, osteoporosis, pregnancy