Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Robotic Technology for Spinal Cord Injury: Upper Extremity

Berna Çelik 1
1 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.87513

Spinal cord injury brings a sudden change in the lives of the affected individuals and causes permanent functional motor limitations. Although this condition has been believed to be refractory to treatment for many years, the life expectancy of affected individual is comparable to that of healthy individuals with the application of new treatment methods. Upper extremity function in tetraplegic patients affects the quality of life. Currently, the use of robots has increased for different treatment alternatives. Robot-mediated rehabilitation includes robot assistance, robotic perturbation, adding virtual reality to robot-mediated therapy, and interfacing the brain with a robotic device. The effects of upper extremity robotic rehabilitation, during and following treatment, and their side effects will be discussed along with currently available literature.

 


 

Turkish

 

Başlık: Omurilik Yaralanmalarında Robotik Teknoloji: Üst Ekstremite

 

Anahtar kelimeler: Omurilik yaralanması, robot, rehabilitasyon, üst ekstremite

 

Omurilik yaralanması etkilenen bireylerin yaşamlarında ani değişikliğe ve kalıcı fonksiyonel hareket kısıtlanmasına neden olmaktadır. Bu durumun uzun yıllar tedaviye yanıtsız olduğu düşünülmekle beraber günümüzde yeni tedavi yöntemleri ile etkilenen bireylerin yaşam süreleri sağlıklı bireylere benzer düzeydedir. Tetraplejik olgularda üst ekstremite fonksiyonları yaşam kalitesini etkilemektedir. Günümüzde farklı tedavi seçenekleri ile birlikte robotlarla uygulanan tedavi programları giderek daha geniş yer almaktadır. Robot destekli rehabilitasyonda robotlar hareketi destekleyerek, hareketi zorlaştırarak, sanal gerçeklik uygulamalarının ilavesi veya beyin arayüz cihazları ile tedavi programlarında yer almaktadırlar. Bu makalede omurilik yaralanmasında üst ekstremitede robotla rehabilitasyon uygulamalarının tedavi sırasındaki ve sonrasındaki etkileri, yan etkileri ile ilgili konular güncel bilgiler eşliğinde ele alınacaktır.

Keywords : Spinal cord injury, robot, rehabilitation, upper extremity