Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Hodgkin’s Lymphoma: Case Report of Mimicking Sacroiliitis

Şeniz Akçay Yalbuzdağ 1 ,Asiye Mukaddes Erol 1 ,Canan Çelik 1 ,Ayşe Banu Sarifakioğlu 2 ,Banu Karabulut 3
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Bursa, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa Şevket Yılmaz Education and Research Hospital, Bursa, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
5 Burtom Radiology Screening Center, Bursa, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.56254

Musculoskeletal syndromes may be associated with neoplastic diseases. We hereby report a case of sacroiliitis that was diagnosed as Hodgkin’s lymphoma during the follow-up process. Though sacroiliitis was confirmed with magnetic resonance imaging (MRI), a diagnosis of malignancy associated with sacroiliitis may be delayed and cause a clinical challenge. We aimed to discuss the presentation of lymphoma with sacroiliac joint involvement and its probable mechanisms and review the literature. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Sakroiliiti Taklit Eden Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu

 

Anahtar kelimeler: Sakroiliit, Hodgkin lenfoma, bel ağrısı

 

Kas iskelet sistemi sendromları neoplastik hastalıklarla ilişkili olabilir. Bu yazıda, kliniğimizde sakroiliit tanısı alan ve takiplerde Hodgkin lenfoma tanısı koyduğumuz olguyu tanımladık. Sakroiliit tanısı manyetik rezonans görüntüleme ile de doğrulansa dahi sakroiliitle ilişkili olabilecek malignite tanısı gecikebilir ve bu durum klinik bir karışıklığa yol açabilir.  Amacımız literatürü gözden geçirerek, malignite varlığında sakroiliak eklem tutulumun olası mekanizmasını tartışmaktır.  

Keywords : Sacroiliitis, Hodgkin’s lymphoma, low back pai