Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Exercises in Inflammatory Rheumatic Diseases

Derya Soy Buğdaycı 1 ,Nurdan Paker 1
1 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.75332

Chronical inflammatory diseases, like rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis, that basically affect joints and muscles cause disability, due to the side effects of medicines, comorbid cases, and joint destruction in years. Despite the recent improvements achieved in pharmacologic treatments, the functional losses due to rheumatic diseases and the decrease in quality of life and labor loss thereof can not be avoided. It is recommended that patients should do exercises and physical activities together with medical treatment in order to keep their functional situation. The purpose of the exercise in a rheumatic disease is to keep the joint capacity, obtain flexibility, keep and increase muscle strength, increase endurance, and increase aerobic capacity. Adapting to an exercise is an important issue in inflammatory diseases. Physician-patient cooperation is required to achieve patient adaptation. Inıtially, the exercises should be made under supervision. The exercise program should be customized for patients. Relatives should be incorporated in the program. In addition, suppressing the disease activity helps the patient adapt to the program. Before starting the program, the patient should be scored according to the scales suggested for disease activity parameters and exercise capacity, and the patient should be monitored at regular intervals. Suggestions for aerobic exercises against increasing cardiovascular risk and inflammation and exercises for muscle strength have been flourishing in recent years. In our country, one of the basic fields of physical medicine and rehabilitation physicians is inflammatory rheumatic diseases. The exercise protocols to be applied to inflammatory rheumatic diseases should be standardized, and the studies on them should be increased. 

 


 

Turkish

 

Başlık: İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklarda Egzersiz

 

Anahtar kelimeler: Romatoid artrit, ankilozan spondilit, egzersiz

 

Romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi temelde eklemleri ve kas iskelet sistemini tutan kronik inflamatuvar hastalıklar yıllar içinde gelişen eklem harabiyeti, komorbid durumlar ve ilaçların yan etkileri sonucunda sakatlığa neden olur. Son yıllarda farmakolojik tedavilerde ortaya çıkan gelişmelere rağmen hala romatizmal hastalıklara bağlı gelişen fonksiyonel kayıpların ve bunun sonucunda gelişen yaşam kalitesinde bozulma ve işgücü kaybının önüne geçilememektedir. Hastaların fonksiyonel durumlarını koruyabilmeleri için ilaç tedavisi ile birlikte fiziksel aktivite ve egzersiz yapmaları da önerilmektedir. Romatizmal hastalıklarda egzersizin amaçları eklem hareket açıklığını korumak, fleksibiliteyi sağlamak, kas kuvvetini korumak ve arttırmak; dayanıklılığı ve aerobik kapasiteyi arttırmaktır. Inflamatuvar hastalıklarda egzersize uyum önemli bir sorundur. Hasta uyumunu arttırmak için hekim hasta işbirliği gereklidir. Başlangıçta egzersizlerin gözlem altında yaptırılması, egzersiz programının hasta için bireyselleştirilmesi yakınlarının da bu programa dahil edilmesi gereklidir. Hastalık aktivitesinin baskılanması da, hastanın egzersize katılımını arttırır. Egzersiz programı başlamadan önce hasta, hastalık aktivite parametreleri ve egzersiz kapasitesi açısından önerilen ölçeklerle değerlendirilmeli ve düzenli aralıklarla takip edilmelidir. Son yıllarda kardiyovasküler risk artışı ve inflamasyona karşı aerobik egzersizler ve kas kuvvetlendirme egzersizleri ile ilgili öneriler artmaktadır. Ülkemizde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin temel uğraş alanlarından biri olan inflamatuvar romatizmal hastalıklarda uygulanacak egzersiz protokollerinin standart hale getirilmesi ve bu alandaki çalışmaların arttırılması gereklidir. 

Keywords : Rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, exercises