Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

A Case Presenting with Anterior Knee Pain: Hoffa Disease

Safinaz ATAOĞLU 1 ,Mustafa ÖZŞAHİN 1 ,Fahri Halit BEŞİR 2 ,Rumeysa KOLUKISA 1 ,Yavuz GEÇER 3
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
3 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.87060

Hoffa’s disease is characterized by anterior knee pain secondary to inflammation of the infrapatellar fat pad. It is becoming increasingly diagnosed with the widespread use of magnetic resonance imaging. However, it can be easily under-diagnosed because of the different nomenclatures for the same clinical symptoms. Lack of awareness and knowledge about this disease may lead to incorrect or late diagnosis. In this manuscript, a 24-year-old woman who was admitted with anterior knee pain and diagnosed as Hoffa’s disease is presented, and the pathophysiology, diagnosis, and management of this rare condition are discussed.

 


 

Turkish

 

Başlık: Ön Diz Ağrısı Yakınmasıyla Başvuran Bir Olgu Nedeniyle Hoffa Hastalığı

 

Anahtar kelimeler: Ön diz ağrısı, hoffa hastalığı, infrapatellar yağ yastığı

 

Hoffa hastalığı, infrapatellar yağ yastığının inflamasyonuna sekonder ön diz ağrısı ile karakterizedir. Manyetik rezonans görüntüleme yönteminin yaygınlaşmasıyla daha da sık tanısı konulmaya başlamıştır. Aynı klinik semptomlar için birçok değişik isimlendirme yapıldığı için tanısı kolaylıkla atlanabilmektedir. Bu hastalık hakkındaki farkındalık ve bilgi eksikliği yanlış veya geç tanı konulmasına neden olabilir. Bu yazıda, ön diz ağrısı ile gelen ve Hoffa hastalığı tanısı konan 24 yaşındaki bir kadın hasta sunulmakta ve bu nadir durumun patofizyolojisi, tanısı ve tedavisi tartışılmaktadır.

 

Keywords : Anterior knee pain, Hoffa disease, infrapatellar fat pad