Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Radiological Assessment of the Shoulder Regio

Nazan Canbulat 1 ,Mehmet Demirhan 2 ,Üstün Aydıngöz 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2 Department of Orthopedics and Traumatology, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3 Department of Radiology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.36744

Imaging plays a key role in the assessment of shoulder problems. Given the wide array of radiological options at the clinician’s disposal, selection of proper imaging modalities at different levels or types of shoulder abnormalities may be challenging. We aim in this article to review the various imaging techniques that are available for the evaluation of shoulder problems and to highlight the key points in choosing the relevant imaging examinations. We also mention some of the radiological findings encountered in patients with shoulder problems. Cervical spinal abnormalities, which may sometimes present with shoulder problems, and their imaging assessments are beyond the scope of this review. In many cases, close collaboration with imaging experts is essential in deciding on the imaging approach to shoulder problems in a timely and cost-effective manner. Nevertheless, some imaging algorithms are available for common problems related to the shoulder region.

 


 

Turkish

 

Başlık: Omuz Bölgesinin Radyolojik Değerlendirmesi

 

Anahtar kelimeler: Omuz, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, düz radyografi

 

Görüntüleme yöntemleri omuz problemlerinin değerlendirilmesinde anahtar rol oynar. Klinisyenlerin kullanımına açık pek çok farklı radyolojik görüntüleme seçeneğinin olması omuz bölgesinin farklı seviyelerde ve tiplerdeki anormalliklerinde uygun görüntüleme yönteminin seçimini zorlaştırabilmektedir. Bu yazıda amacımız omuz problemlerini değerlendirmede kullanılan farklı görüntüleme yöntemlerini gözden geçirmek ve uygun görüntüleme yöntemini seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları belirtmektir. Ayrıca, omuz problemi olan kişilerde karşılaşılan bazı radyolojik bulgulardan da söz edilmektedir. Bazen omuz problemleri biçiminde ortaya çıkan servikal omurga anormallikleri ve bunların görüntülemesinin değerlendirilmesi bu yazının kapsamında değildir. Omuz sorunlarında kullanılacak görüntüleme yöntemlerine karar verirken uzman radyologlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Bununla birlikte, omuz bölgesinin sık görülen sorunlarına yönelik bazı görüntüleme algoritmaları da vardır.

 

Keywords : Shoulder, magnetic resonance imaging, computed tomography, ultrasonography, plain films