Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Influence of Leg Dominance on Single-Leg Stance Performance During Dynamic Conditions: An Investigation into the Validity of Symmetry Hypothesis for Dynamic Postural Control in Healthy Individuals

Mutlu Cuğ 1 ,Recep Ali Özdemir 2 ,Emre Ak 3
1 Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Sivas, Türkiye
2 Center for Neuromotor and Biomechanics Research and Department of Health and Human Performance, University of Houston, Houston, TX, USA
3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.59354

Objective: The primary purpose of the present study was to examine differences in balance performance between the dominant and nondominant legs during dynamic balance tasks in healthy individuals with no regular exercise backgrounds. As a secondary purpose, gender differences in single-leg stance were also investigated.

 

Material and Methods: Twenty-one men and 24 women participated in this study. Single-leg balance performance was evaluated by the Biodex Stability System SD. All subjects were tested at level 1 for 20 sec, and 1-minute rest intervals were provided among 6 trials for each leg.

 

Results: According to the results, there was no multivariate effect of leg dominance on any stability index, indicating symmetry between limbs in terms of balance performance. Mean comparisons showed that women had significantly better balance scores than men on overall (p<0.05), antero-posterior (p<0.05), and medio-lateral (p<0.05) stability indexes.

 

Conclusion: Functional symmetry exists between the dominant and nondominant leg in all stability indexes of balance performance of sedentary individuals. Female subjects swayed less than males on both the dominant and the nondominant leg measurements in all directions (overall, antero-posterior, and medio-lateral directions).

 


 

Turkish

 

Başlık: Dinamik Koşullarda Bacak Baskınlığının Tek Bacak Üzerinde Duruş Üzerine Etkisi: Sağlıklı Bireylerin Dinamik Postüral Kontrollerindeki Simetri Varsayımının Geçerliliği Çalışması

 

Anahtar kelimeler: Denge, fonksiyonel simetri, baskın olan ve olmayan bacak, cinsiyet farklılıkları, biodeks denge sistemi

 

Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı, düzenli egzersiz geçmişine sahip olmayan sağlıklı bireylerin baskın olan ve olmayan bacaklarının dinamik denge performansları arasındaki farkın araştırılmasıdır. İkincil amaç olarak da, tek ayak üzerinde duruşta cinsiyet farkının araştırılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntemler: Yirmi bir erkek, 24 kadın çalışmaya katılmıştır. Tek ayak performansları Biodeks Denge Sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bütün katılımcılar, her bacak için, seviye 1’de, bir dakikalık dinlenme aralarıyla bölünmüş 20 saniyelik 6 deneme yapmışlardır. 

 

Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre, bacak dominantlığının her 3 denge indeksi üzerine etkisi bulunmamıştır. Bir başka deyişle denge açısından uzuvlar simetrik bulunmuştur. Karşılaştırmalar sonunda kadınların skorları hem toplamda (p<0,05), hem ön-arka dengede (p<0,05), hem de iç-dış denge de (p<0,05) erkeklerden daha iyi bulunmuştur.

 

Sonuç: Spor yapmayan bireylerin bütün denge indeksi skorları göz önünde bulundurulduğunda baskın olan ve olmayan bacakları arasında fonksiyonel bir simetri söz konusudur. Kadın katılımcılar, hem baskın olan hem de olmayan bacaklarında her denge indeksi için de erkeklerden daha az bir salınım gerçekleştirmişlerdir.

Keywords : Balance, functional symmetry, dominant/nondominant leg, gender differences, biodex balance system