Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Spinal Tüberküloz

Hülya ŞİRZAİ 1 ,Beril DOĞU 2 ,Selamet DEMİR 2 ,Figen KÖYMEN YILMAZ 2 ,Banu KURAN 2
1 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.87360

Spinal tüberküloz, tüberküloz enfeksiyonun hem en yaygın hem de en tehlikeli formudur. Tanı ve tedavisinde gecikmeler, spinal kord kompresyonuna ve spinal deformitelere yol açmaktadır. Sadece kemoterapi ya da kemoterapi ile birlikte cerrahi olarak tedavi edilebilir. Çalışmamızda, spinal tüberküloz nedeniyle parapleji gelişen ve cerrahi olarak tedavi edilen iki olguyla birlikte spinal tüberkülozu literatür eşliğinde gözden geçirdik.

Keywords : Parapleji, Pott hastalığı, spinal tüberküloz, spinal cerrahi