Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1

Siyatik Sinir Nöropatisine Sebep Olan Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Semih Akı 1 ,Levent Alev 2 ,Ari Boyacıyan 2 ,Ayşe Karan 3
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmanın amacı siyasit sinir nöropatisine sebep olan etyolojik faktörlri tayin etmektir. Çalışmamızda 1.1.1994 ile 31.12.1995 tarihleri arasında elektromiyografi (EMG) laboratuvarına klinik siyasit nöropatisi tanısıyla gönderilen 54 hasta dosyayı retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Elektromiyografi ile siyatik sinir nöropatisi olduğu anlaşılan 48 vakada intramuskuler injeksiyonu en sık etyolojik faktör olarak bulduk. Bu sonuç sağlak persolenin ve halkımızın bu konuda yeterince eğitilmediklerinin bir göstergisi olarak kabul edilebilir. Literatürde etyolojik faktörler arasında ilk sıralarda yer alan kalça eklem artroplastisi'ne bizde daha nadir olarak rastlanmasının sebebi ise yurdumuzda bu tedavinin henüz çokyaygın olarak yapılmayışı olabilir.

Keywords : Siyatik sinir, nöropati, EMG