Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Sırt Ağrılarında Tedavi Kılavuzları

Halil Koyuncu 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Sırt vücudun önemli bölgelerinden biridir. Bu bölgenin ağrısı çeşitli nedenlerden olur. Sırt ağrısı lokalizasyona göre lokal, yayılan, yansıyan ve yaygın ağrı olarak sınıflandırılır. Bir semptom olmasına rağmen sırt ağrısının teşhisi doğru yapılmalıdır. Doğru tanı konulduktan sonra tedavinin uygun yapılması başarıya götürecektir. Tedavide bazı rehberlerin ve kuralların olması, hastaların tedavisini kolaylaştıracaktır. Sonuçta, etkin bir tedavi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu yazıda, sırt ağrısının nedenleri, mekanik ağrı tanı kılavuzu ve tedavi yöntemleri ile tedavi kılavuz örnekleri verilmesi amaçlandı.

Keywords : Sırt ağrısı, mekanik ağrı, tanı ve tedavi kılavuzu