Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Vertebromedüller Yaralanmaların Tarihine Bir Bakış

Murat Hancı 1
1 Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.s57 Keywords :