Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Türk Fiziyatristlerinin İndekslenen Ulusal Branş Dergilerinde Araştırma Konularının Dağılımları

Salih Özgöçmen 1 ,Özgür Akgül 1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilimdalı, Kayseri, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.57.12 Keywords :