Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Gebelikte Sakral Yetmezlik Fraktürü

Pınar Doruk 1 ,Berrin Leblebici 1 ,Mehmet Adam 1 ,Ayşin Pourbagher 2
1 Başkent Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye
2 Başkent Üniversitesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.46547 Keywords :