Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Omurilik Yaralanmalı Olgularda Vücut Ağırlığı Destekli Yürüme Bandı Egzersizlerinin Etkinliği

Hakan Tuna 1 ,Filiz Tuna 2 ,Halil Ünalan 3 ,Siranuş Kokino 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Keywords :