Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Spinal Kord Yaralı Hastaların Nöropatik Ağrı Tedavisinde Gabapentin ve Pregabalin Etkinliğinin Karşılaştırılması; Çapraz Çalışma
Bilge Yılmaz 1 ,Evren Yaşar 1 ,Özlem Köroğlu Omaç 1 ,Ahmet Salim Göktepe 1 ,Arif Kenan Tan 1
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Rehabilitasyon Merkezi, Ankara Amaç: Nöropatik ağrı spinal kord yaralanmasının sık görülen bir komplikasyonudur. Spinal kord yaralanmalı olguların yaklaşık olarak %70’inde hastalıklarının bir döneminde ağrı olmaktadır ve bu olguların üçte biri ağrının şiddetini ciddi olarak tanımlamaktadır. Spinal kord yaralanması sonrasındaki nöropatik ağrının tedavisinde, gabapentin ve pregabalin ilk seçenek ilaçlardır. Ancak, literatürde spinal kord yaralanmalı olgularda nöropatik ağrı tedavisinde pregabalin ile gabapentinin etkilerini karşılaştıran çalışma yoktur. Biz bu prospektif, randomize, çapraz klinik çalışmada; spinal kord yaralanması (SKY) ile ilişkili nöropatik ağrı tedavisinde gabapentin ve pregabalinin etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

Metod: Çalışmaya nöropatik ağrısı olan spinal kord yaralanmalı 30 hasta dahil edilmiştir. Hastalar ilaçlarını 8 hafta boyunca kullanmışlardır. 2 haftalık arındırma döneminden sonra, ilaç grupları çaprazlama yöntemi ile değiştirilmiştir. Çalışmada hastalar görsel analog ağrı skalası (VAS), uyku VAS’ı, Kısa Form- Beck Depresyon Envanteri ve ağrı dizabilite indeksi üzerinden değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmayı 21 hasta tamamlamıştır. İlk dönemde kullandığı ilacı değiştirmek istemeyen 7 hasta (4’ü gabapentin, 3’ü ise pregabalin kullanan hasta) ve baş dönmesi ve bulantı gelişen 2 hasta (2’si de pregabalin kullanan hasta) çalışma dışı bırakılmıştır. Ağrıyı azaltma, anksiyete ve uyku açısından iki ilaç arasında fark saptanmamıştır (p<0.05).

Sonuç: Spinal kord yaralanmasına bağlı nöropatik ağrı tedavisinde, çalışma parametreleri açısından gabapentin ve pregabalin arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Keywords : SKY, nöropatik ağrı, gabapentin, pregabalin